De ‘groenmakers’

Ruim 15 jaar geleden hebben Rien de Jager en Piet Koole de basis gelegd voor Handelskwekerij Viresco. Door hun jarenlage ervaring in verschillende takken van de groensector, kennen zij de markt door en door. Iedere partner richt zich op datgene waar hij goed en onderscheidend in is. Inmiddels is er een gezonde onderneming ontstaan met een brede klantenkring, vooral in Midden-Nederland.

De visie van de oprichters van Viresco is duidelijk. Kwaliteit van het plantmateriaal, goede relaties en een flexibele werkwijze zijn uiterst belangrijk. Deze visie heeft vertrouwen gekweekt bij zowel leveranciers als afnemers. Hierdoor zijn lange termijnrelaties ontstaan, die de basis zijn voor het uitgebreide netwerk waarin Viresco opereert.

Je kunt wel teruggaan in kwaliteit van het plantmateriaal, maar dat kom je later altijd tegen.”, aldus Rien, die vooral de verkoop voor zijn rekening neemt. Hij is er vast van overtuigd dat goed plantmateriaal in combinatie met passende grondverbetering en een juiste aanplant zich altijd terugverdient. De vaak korte inboetlijsten op geleverde werken zijn hier een praktisch voorbeeld van.

Het takenpakket beperkt zich niet tot het leveren van beplanting. Ook kwaliteitscontrole, transport naar plantlocatie en sortimentsadvies behoren bij de werkzaamheden. Piet en Rien voelen hun verantwoordelijk voor de toekomst van de afgeleverde beplantingen. Daarom hopen ze in de toekomst hun activiteiten nog meer te richten op het adviseren van hun klanten. Daar wordt hard aan gewerkt. Dit alles om hoveniers, groenvoorzieners, gemeentes en andere afnemers nog meer te ontzorgen en de zekerheid op groensucces te verhogen. Samenwerken aan een groenere omgeving. Wij maken groen: ‘Viresco’!

slideshowbg
slideshowcorner
slideshowcorner2
slideshowcorner3