Projecten met categorien

Het belang van kwaliteit

Het belang van kwalitatief plantmateriaal komt pas één of meerdere jaren na aanplant tot uitdrukking. Dan is te zien of het plantmateriaal aanslaat en groeit. Goed plantmateriaal verdient zich terug. Door een goede groei en bloei is de klant tevreden, is inboet niet of nauwelijks nodig en blijft het onderhoud beperkt.

De lange termijnrelaties, die Handelskwekerij Viresco heeft opgebouwd met opdrachtgevers en leveranciers, zijn een goede referentie van de kwaliteit die geleverd wordt. Ook onderstaande projecten laten zien dat goed plantmateriaal belangrijk is voor het wel of niet slagen van een project.

Handelskwekerij Viresco logo
Handelskwekerij Viresco
slideshowbg
slideshowcorner
slideshowcorner2
slideshowcorner3
Slideshow Vrachtauto 3